Skip to main content

GDPR Adatvédelmi Szabályozás

Állásfoglalás civil szervezetek részére az általános adatvédelmi rendelet kötelező alkalmazására:
Letöltés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓNÁL FOGLALKOZTATOTTAK
Letöltés

Adatkezelési tájékoztató minta az igénybevevők szociális törvény szerinti adatainak kezelésről:
Letöltés

GDPR Adatkezelési tájékoztató szolgáltatást igénybevevőknek:
Letöltés

GDPR Adatkezelési tájékoztató munkavállalóknak:
Letöltés

Adatkérő lap és előzetes tájékoztató személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez:
Letöltés

Adatkezelési tájékoztató - természetes személlyel kötött szerződés mellékleteként:
Letöltés

Munkavállalói nyilatkozat az adatvédelmi szabályzat megismeréséről:
Letöltés

Hozzájáruló nyilatkozat - nem természetes személy:
Letöltés

Adatkezelések nyilvántartása:
Letöltés

Adatvédelmi tájékoztató - honlap:
Letöltés

Adatvédelmi tájékoztató - webáruház:
Letöltés