Skip to main content

CIVIL-2011-B pályázati kiírás

A CÉHálózat Egyesület a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal kötött (2011.12.30.) 32090-1/2011számú megállapodás alapján pályázatot hirdet fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek részére nappali és/vagy bentlakásos szociális ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók egyszeri kiegészítő támogatására.

1. A pályázat célja

Egyszeri támogatás a fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek számára nappali, bentlakásos (ápoló-gondozó otthoni, rehabilitációs intézményi, lakóotthoni vagy átmeneti elhelyezést nyújtó) intézmények folyamatos és biztonságos működésének, és ez által az igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutásának garantálása, továbbá segítségnyújtás a működést veszélyeztető, nem várt ellátási problémák megoldásához, valamint a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítéséhez.


Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az a nem állami, nem egyházi fenntartó, aki érvényes működési engedéllyel és működési engedélyben feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező nappali vagy bentlakásos intézményt tart fenn autista, fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek számára, és 2011-ben határozattal rendelkeznek a Magyar Államkincstárnál a normatíva folyósítására vonatkozóan.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg összesen 400.000.000,- Ft, azaz Négyszáz millió forint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény mellékletében szereplő XX. fejezet, 20/30/25/5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei támogatása előirányzata terhére a CIVIL-2011-A Meghívásos pályázati és CIVIL-2011-B Nyílt pályázati formában történő támogatási kiírásokra.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázatokat az intézmények fenntartója nyújtja be.

4. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag papír alapon, postai úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő felé. A pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.cehalozat.hu honlapon regisztrálnia (http://www.cehalozat.hu/user/register oldalon)kell magát, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail címmel.

5. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázat postára adási határideje: 2012. január 16. 24 óra.

Benyújtani kizárólag postai úton, papír alapon a Pályázati adatlap kitöltésével lehet. A pályázati adatlapot nyomtatott egy eredeti és 3 másolati példányban kell benyújtani. A kötelező mellékleteket csak egy eredeti példányban az eredeti pályázati adatlaphoz mellékelve és egy másolatban. Kézzel kitöltött adatlap nem elfogadható.

A borítékra nagy betűkkel kívülre fel kell írni:


CIVIL-2011-B PÁLYÁZAT

Beadási cím:

CÉHálózat Egyesület
1093 Budapest, Lónyay u. 19.

6. Pályázatkezelő


CÉHálózat Egyesület
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
www.cehalozat.hu


7. Pályázati dokumentáció

A pályázati dokumentáció csak a www.cehalozat.hu oldalon regisztrált és bejelentkezett felhasználók számára érhető el.

CsatolmányMéret
civil-2011-B_NyertesPalyazatok_20120207.xlsx13.84 kB