Skip to main content

FSZK 41292

41292 – Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása

A pályázat meghirdetésének napja: 2012. december 28.

A pályázat célja

Fogyatékos és pszichiátriai betegszemélyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek folyamatos és biztonságos működésének támogatása:
bentlakásos szociális ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása; segítségnyújtás a működést veszélyeztető, nem várt ellátási problémák megoldásához, valamint
a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

A program célcsoportja

Közvetlen célcsoport: fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.
Közvetett célcsoport: bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményi ellátásban részesülő fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 148.395.000 Ft, azaz száznegyvennyolcmillió-háromszázkilencvenötezer forint.

Részletek: http://fszk.hu/41292-fogyatekossaggal-elo-szemelyek-szamara-bentlakasos-...