CÉHálózat – Civil Érdekvédelmi Hálózat a Fogyatékos Embereknek Szociális Szolgáltatást Nyújtó Civil Szervezetekért

CÉHálózat (Civil Érdekvédelmi Hálózat) néven 2006 óta működik a fogyatékos embereknek országszerte szociális szolgáltatást nyújtó civil szervezetek alulról szerveződő érdekvédelmi összefogása. A már 66 szervezetet tömörítő, informális szövetségként is aktív lobbi- és érdekvédelmi munkát végző hálózat 2010 márciusától egyesületi formát öltött.

Előzmények:

A foglalkoztatási és munkaügyi területen számos olyan szabályozás és joggyakorlat él, amely a civil szociális szolgáltatók számára hátrányos, diszkriminatív helyzetet jelent. A Kézenfogva Alapítvány 2006-tól a fogyatékosságügy területén módszertani feladatokat lát el. E munkája során tudatosan törekedett arra, hogy a fogyatékos embereket ellátó civil szervezetek szükségleteit felmérje, egyrészt országos munkakonferenciák tematikus csoportjai keretében, másrészt a civil szervezetek közvetlen jelzései alapján. E munkával egyidejűleg, a Phare Access támogatásával 2005-2006 között megvalósított Bridge – HÍD Tudáscentrum projektben részt vevő civil szakemberek határozták el, hogy a már régóta létező szükségletekre (hátrányos megkülönböztetés a civil szektor kárára) létrehoznak egy alulról szerveződő, demokratikus alapokon álló önérdekérvényesítő hálózatot. A hálózat a civil szervezetek érdekérvényesítésének hatékonyságának növelését tűzte ki célul, és azt akarja elérni, hogy a civil szolgáltatók is a többi fenntartóval megegyező feltételekkel működtessék a szolgáltatásaikat. Egy olyan szolgáltatási kultúrát tartunk ideálisnak, amelyben minden típusú szolgáltató egyenlő eséllyel indul el a szolgáltatások működtetéséért, és azonos anyagi és személyi feltételek között működteti.

A hálózat:

A CÉHálózat 2006-ban civil szervezetek informális hálózatként – a Kézenfogva Alapítvány mentorálásával – jött létre (www.kezenfogva.hu/cehalozat), s azóta immár országszerte 66 tagszervezettel folyamatosan működik és sikeres érdekérvényesítési lépéseket tesz mind a fogyatékos személyek, mind a számukra szolgáltató és őket foglalkoztató civil szervezetek érdekében. A CÉHálózat országos lefedettségű.

A CÉHálózat alapelvei, melyek mentén szakmai munkáját végzi:

 • függetlenség;
 • rugalmasság (azonnaliság);
 • sokszínűség;
 • informatív;
 • probléma specifikusság;
 • demokratikus működés;
 • tudásbázis (tudás-, és tapasztalat megosztás).

A CÉHálózat stratégiai céljai:

 • kidolgozni, továbbfejleszteni a civil szektor érdekérvényesítési modelljeinek módszertanát és hatékony működtetési elveit,
 • megerősíteni a hálózati tagokat mind szakmai, mind szervezeti szinten, hogy a hálózat tagjai által nyújtott szolgáltatások megfelelő minőségűek legyenek,
 • kialakítani egy mintaszerű együttműködési kultúrát és rendszert,
 • piacot teremteni a támogatói, igénybevevői, valamint megvalósítói oldalon egyaránt,
 • kialakítani a hálózati tapasztalatokhoz való hozzáférés valamint a hálózatbővítés elveit,
 • a már működő érdekvédelmi hálózatot megerősíteni, kapacitásait fejleszteni és önálló működését segíteni, a hosszú távú fennmaradásához szükséges (anyagi, szakmai, szervezeti) támogatottságot biztosítani. Az együttműködés keretében lefektettük a hálózati együttműködés alapjait, s megteremtettük a napi kommunikációs gyakorlat technikai feltételeit, a folyamatos információáramlást. A hálózat két levelezőlistát üzemeltet: a szakmai/módszertani, ill. az érdekérvényesítési tevékenységét külön csatornán kommunikálja, szervezi. Jogász szakértő közreműködésével folyamatos jogi tanácsadást végez tagszervezetei számára. A CÉHálózat titkársági teendőit és szervezetfejlesztését a Kézenfogva Alapítvány látja el.

Lobbitevékenységek, eredmények:

Az elmúlt két évben a szakma-politikai kapcsolatokat is elkezdtük kiépíteni. Ez időszak alatt a hálózat jelentős szakértői és érdekartikulációs tevékenységet végzett – egyebek mellett – az alábbi témákban:

 • „Az ellátottak ennél többet érdemelnek” – a civil szolgáltatók hátrányos megkülönböztetése elleni fellépés;
 • lobbi a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs célú részének felhasználásához;
 • módosító javaslatok a 2010-es költségvetési törvényhez;
 • közös fellépés az intézményi szociális foglalkoztatást érintő, a szektorsemlegességet sértő döntések megváltoztatására.

Formalizálódás:

Az eddig informálisan működő civil érdekvédelmi együttműködés most ért az önállósodás időszakába: a hálózat 29 tagja 2010. március 25-én megalapította a „Civil Érdekvédelmi Hálózat a Fogyatékos Embereknek Szolgáltatást Nyújtó Civil Szervezetekért Egyesület”-et (CÉHálózat Egyesület). Az egyesületet a Fővárosi Bíróság 13.972 sorszám alatt 2010. augusztus 17-i dátummal jogerősen nyilvántartásba vette.